Δίκτυο Συνεργατών

Το δίκτυο συνεργατών της ΣΧΗΜΑ Α.Ε σε όλη την χώρα ξεπερνά τα 100 ασφαλιστικά γραφεία και τους 400 συνεργάτες. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από :

  • Ασφαλιστικούς πράκτορες.
  • Ασφαλιστικούς συμβούλους.
  • Ασφαλιστικούς πράκτορες ζωής που δεν έχουν την δυνατότητα και τον χρόνο να ασχολούνται ιδιαίτερα με τις Γενικές Ασφαλίσεις.
  • Agencies Ασφαλιστικών εταιριών ζωής που έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται και με άλλες ασφαλιστικές εταιρίες όσον αφορά στις Γενικές Ασφαλίσεις.
  • Μεσίτες ασφαλίσεων που ειδικεύονται στις τοποθετήσεις συγκεκριμένων εργασιών και αδυνατούν στην παρακολούθηση των καθημερινών (retail) εργασιών.

Κεντρικά Γραφεία

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 11745 , Αθήνα
Τηλ. :210 9238845
e-mail : auto@shima.gr

Πρόσφατα άρθρα

Κοινωνικά δίκτυα