Δίκτυο Συνεργατών

Το δίκτυο συνεργατών της ΣΧΗΜΑ Α.Ε σε όλη την χώρα ξεπερνά τα 100 ασφαλιστικά γραφεία και τους 400 συνεργάτες. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από :

  • Ασφαλιστικούς πράκτορες.
  • Ασφαλιστικούς συμβούλους.
  • Ασφαλιστικούς πράκτορες ζωής που δεν έχουν την δυνατότητα και τον χρόνο να ασχολούνται ιδιαίτερα με τις Γενικές Ασφαλίσεις.
  • Agencies Ασφαλιστικών εταιριών ζωής που έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται και με άλλες ασφαλιστικές εταιρίες όσον αφορά στις Γενικές Ασφαλίσεις.
  • Μεσίτες ασφαλίσεων που ειδικεύονται στις τοποθετήσεις συγκεκριμένων εργασιών και αδυνατούν στην παρακολούθηση των καθημερινών (retail) εργασιών.

Κεντρικά Γραφεία

Μεσογείων 364 
τ.κ. 15341, Αθήνα
Τηλ. : 210 74 69 600 
Fax : 210 74 69 650 
e-mail : auto@shima.gr

Πρόσφατα άρθρα

Κοινωνικά δίκτυα