Συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές Εταιρείες

Η ΣΧΗΜΑ Α.Ε έχει επιλέξει να συνεργάζεται με ασφαλιστικές εταιρίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των συνεργατών της.

Κάθε εταιρία έχει τα χαρακτηριστικά της και τα πλεονεκτήματα της και όλες μαζι αποτελούν μία ιδανική λύση για την τοποθέτηση οποιασδήποτε μεγάλης ή μικρής εργασίας.

Φυσικά η ΣΧΗΜΑ Α.Ε είναι πάντα έτοιμη για διεύρυνση των συνεργασιών της.

Σήμερα η ΣΧΗΜΑ Α.Ε συνεργάζεται με τις εταιρίες : 

Κεντρικά Γραφεία

Μεσογείων 364 
τ.κ. 15341, Αθήνα
Τηλ. : 210 74 69 600 
Fax : 210 74 69 650 
e-mail : auto@shima.gr

Πρόσφατα άρθρα

Κοινωνικά δίκτυα